Privacy Statement

Candlesonline – webwinkel in kaarsen, kandelaren en kaarsgerelateerde producten in Nederland verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. 

De onderneming vindt uw privacy erg belangrijk en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. 

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u kunt verwachten en aan welke regels wordt houden.

 

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door klantenrelaties, vrijwilligers en leveranciers verstrekte persoonlijke informatie

en

 

Verwerking van uw gegevens

Candlesonline houdt een relatie en leveranciersadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief, een bestelling plaatsen, of als vrijwilliger of leverancier bij de onderneming betrokken zijn. 

Candlesonline is een onderneming in kaarsen, kandelaren en kaarsgerelateerde producten in Nederland. De onderneming verzamelt persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en bankrekeningnummer) om u gericht te kunnen informeren over de producten en om bestellingen te leveren, te factureren en promotiemateriaal te sturen. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor een van de nieuwsbrieven en wanneer u een bestelling doet.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die zijn vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven per e-mail: info@candlesonline.nl.
Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van de activiteiten van de onderneming. 

Candlesonline is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat informatie verstrekt mag worden over uw persoonlijke gegevens in de administratie van de onderneming. 

U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan Candlesonline, Wageningselaan 50, 3903 LA Veenendaal.

 

E-mail

Wanneer u als abonnee van één van onze nieuwsbrieven, informatieaanvrager of als u een bestelling doet uw e-mailadres aan Candlesonline hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van de producten van de onderneming.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken

Wilt u minder of geen berichten meer ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij Candlesonline per e-mail: info@candlesonline.nl.
Contact met leden, donateurs en relaties Candlesonline informeert haar relaties regelmatig over haar producten via nieuwsbrieven, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media.

 

Bezoek aan onze website

Candlesonline gebruikt op haar website cookies. 

Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

 

Beveiliging

Candlesonline heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat de persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

 

Vragen over privacybeleid

Candlesonline houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. 

Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op via: info@candlesonline.nl

 

Contactgegevens

Contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:
Candlesonline
Wageningselaan 50,
3903LA Veenendaal
T: 06-33796938
E: info@candlesonline.nl

Privacy beleid Candlesonline. Versie: 20 september 2021